درباره ما

سلام یک کارگاه تولیدی در زمینه ی مبلمان و میز نهار خوری در شهر اصفهان که با بهترین مواد اولیه اقدام به تولید مصنوعات چوبی به ویژه میز نهار خوری کمجا نموده است